Design

Projektování a výroba designových kitů, laminování, Karbon. Designová část motocyklu je pro zákazníka nejprve nakreslena ve skice, poté v PC. Po odsouhlasení designu je vyroben model z modelářské hlíny přímo na motocykl. Poté je sejmut a laminován. Cena práce dohodou.